Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης

Τέσσερα Ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς

Στόχος της παρούσας πράξης είναι η υλοποίηση ενός σπονδυλωτού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου, σε κύρια αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, με έμφαση σε δράσεις επιδεικτικού – και άμεσα αφομοιώσιμου στην παραγωγή – χαρακτήρα και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση υπαρχουσών δομών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Κρήτης από τέσσερα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα.

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ Δήμητρα), ενώ τα σημεία αναφοράς είναι το Αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, η Γεωργική Σχολή στον Αμπελούζο (Νομός Ηρακλείου), ο Σταθμός Κτηνοτροφικής Έρευνας στους Ασωμάτους (Νομός Ρεθύμνου) και η περιοχή της Ιεράπετρας (Νομός Λασιθίου).

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 1. Να φέρει πιο κοντά τα τέσσερα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό πλέγμα συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινής ερευνητικής δραστηριότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.
 2. Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσεται στα Ιδρύματα, προς όφελος της ΕΕριφερειακής ανάπτυξης και της οικονομίας.
 3. Να αξιοποιήσει τις δομές των τεσσάρων σημείων αναφοράς, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι μετάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και εκπαίδευσης των παραγωγών σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες.
 4. Να συνεισφέρει στην πρόσληψη και τον επαναπατρισμό νέων ερευνητών, και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ανθρώπους υψηλών δυνατότητων και γνώσεων.

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από εννέα Ενότητες Εργασία (ΕΕ), και συγκεκριμένα:

 • Διαχείριση του Έργου
 • Δράσεις Δημοσιότητας, Διάχυσης Αποτελεσμάτων και Δικτύωσης
 • Αναβάθμιση Υποδομών
 • Ελαιοκομία
 • Αμπελουργία
 • Κηπευτικά
 • Κτηνοτροφία
 • Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας και Ευφυούς Γεωργίας
 • Κλιματική Αλλαγή

Οι ΕΕ 1, 2 και 3 είναι οριζόντιες με βασικό γνώμονα την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων του έργου, ενώ οι ΕΕ8 και ΕΕ9 είναι επίσης οριζόντιες, με έμφαση όμως στη διεπιστημονικότητα και την έρευνα. Το Διάγραμμα 1, παρουσιάζει τη συσχέτιση και αλληλεπίδραση των ΕΕ του έργου.