Skip to content

Δημοσίευση

Frontiers in Microbiology (2021)

"Endophytic Bacterial Isolates From Halophytes Demonstrate Phytopathogen Biocontrol and Plant Growth Promotion Under High Salinity"

Christos A. Christakis, Georgia Daskalogiannis, Anastasia Chatzaki, Emmanouil A. Markakis, Glykeria Mermigka, Angeliki Sagia, Giulio Flavio Rizzo, Vittoria Catara, Ilias Lagkouvardos, David J. Studholme and Panagiotis F. Sarris

Skip to content