Επικοινωνία

Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα Ιδρύματα, Τέσσερα Σημεία Αναφοράς

Συντονιστής δικτύου:
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Συντονιστής: Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, Πρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Συμμετέχοντες:
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

Επικοινωνία: Άννα Σημαντηράκη (annasiman (at) hmu.gr)