Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Γεωπονίας

Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος

AGRO4CRETE-ΕΛΜΕΠΑ-Εργαστήριο-Γουμενάκη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

Εργαστήριο Πολυμέσων Δικτύων και Επικοινωνιών

AGRO4CRETE-WP8-HMU-APR21