Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο Μεταγονιδιωματικής

AGRO4CRETE-ΙΤΕ-ΙΜΒΒ-Εργαστήριο-Μεταγονιδιωματικής_ΒΙΒΙ

Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών

AGRO4CRETE-ΙΤΕ-ΙΜΒΒ-Εργαστηρίου-Μικροβιολογίας-Βιοτεχνολογίας-Φυτών_ΣΑΡΡΗΣ